REMEDIAL TEACHING

Elk kind is uniek. Als het iets leert, doet het dat in een eigen tempo en verwerft het zich de nieuwe kennis en vaardigheden op een eigen manier. Meestal gaat dit vlot, soms ook moeizaam.

Als het moeizaam gaat en het kind extra hulp nodig heeft, komt de remedial teacher in beeld.

Hij of zij verleent hulp aan kinderen die meer dan de gewone zorg nodig hebben. Dit gebeurt in samenwerking met de ouders en de groepsleerkracht van het desbetreffende kind.

Van de praktijk mag u het volgende verwachten:

 

  1. -het onderzoeken van kinderen die extra hulp nodig hebben op het gebied van lezen, spelling, schrijven, rekenen en motoriek.

  2. -het samenstellen van een hulpplan voor deze kinderen. Dit kan individueel maar ook in kleine groepjes.

- het uitvoeren van dit hulpplan in samenwerking met de groepsleerkracht en de ouders.

- het aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan.

- de begeleiding van de school om een doorgaande lijn in de hulp aan het kind zeker te stellen.

- het verstrekken van informatie aan het kind en betrokkenen.


De hulp is afgestemd op en aangepast aan de mogelijkheden van elk individueel kind afzonderlijk. Het kind staat immers centraal.

Natuurlijk kan de remedial teacher niet alle kinderen helpen, want niet alle problemen liggen binnen zijn / haar vakgebied. Deze kinderen wordt geadviseerd andere specialisten te raadplegen.